Manuell översättning och CAT-verktyg

De översättare som inte arbetar med CAT-verktyg till sin hjälp gör manuell översättning. Detta innebär att de utgår från ett pappersoriginal, ofta en utskrift eller ett fax, och sedan översätter originaltexten i samma veva som de skriver av den. Alternativt har de fått digitala dokument att översätta, kanske PDF-dokument eller en word-fil.

Översättare som använder sig av manuell översättning arbetar framför allt i Microsoft Word eller ett liknande ordbehandlingsprogram.

I de fall då terminologi är viktigt har en översättare som översätter manuellt det mycket svårare att hålla den konsekvent, jämfört med en som arbetar med ett CAT-verktyg. Framförallt gäller det för dokument med väldigt mycket repetitioner i texten, detta är ofta fallet för manualer av olika slag.

Där en översättare som arbetar med manuell översättning ska ha betalt för varje ord som översätts, vare sig det är en repetition eller inte så levererar en översättare med ett CAT-verktyg alla repetitioner gratis. Detta innebär att det är väldigt dyrt att anlita en översättare som arbetar med manuell översättning.

Dessutom blir det lätt så med manuell översättning att en fras som upprepas i originaldokumentet kan råka få olika formuleringar i det översatta dokumentet. Till exempel kan tabellöverskrifter som i originaldokumentet är identiska få olika översättningar i det manuellt översatta dokumentet. Något som aldrig skulle inträffat med ett CAT-verktyg till hjälp. Det är lätt hänt att materialet blir inkonsekvent.

En översättare som översätter manuellt levererar oftast översättningen i en word-fil, vilket leder till att någon hos beställaren eller beställarens reklambolag måste betalas för att klippa och klistra in översättningen manuellt i det format den ska tryckas. Självklart är detta en mycket dyrare procedur än om översättaren arbetar med ett CAT-verktyg som automatiskt monterar översättningen. Alternativt måste översättaren lägga ut mycket pengar på att köpa in programmet som originaldokumentet skapats i.

Med ovanstående nackdelar i minnet måste jag säga att det finns tillfällen då det är en fördel med manuell översättning. Tillfällen då det kanske till och med är önskvärt. Om materialet som ska översättas är av prosaslaget, t.ex. reklam eller marknadsföringstexter och beställaren är villig att betala de extrakostnader som kommer med manuell översättning tenderar översättningen i sig att bli bättre om den görs manuellt. Texten brukar få ett naturligare flyt. Om översättaren arbetade med ett CAT-verktyg skulle texten behövas läsas igenom en sista gång och skrivas om en aning. Detta eftersom översättaren som arbetar helt manuellt får en god överblick över materialet och slutresultatet. Hon kan kosta på sig att tolka om texten helt och hållet. CAT-verktyg tvingar översättaren att översätta texter mening för mening.

Det vanligaste är dock att man kombinerar översättning med hjälp av CAT-verktyg och manuell översättning. Materialet översätts först med hjälp av CAT-verktyg. Sedan läser översättaren igenom den färdiga översättningen och för in de manuella ändringar i texten som behövs för att den ska ”flyta” bra. På så vis kombineras fördelarna och möjligheterna med både CAT-verktyg och manuell översättning.