Tekniska problem

Alla dokument sköts digitalt sedan många år tillbaks. Detta innebär att vi slipper fylla hela rum med blytyper för att kunna trycka en bok. Men det innebär också att en helt ny uppsättning mer eller mindre uppenbara problem dyker upp.

Många av de program som används är i grund och botten skapade för en specifik miljö och en specifik arbetssituation. De har sedan utvecklats därifrån till de program de är idag, vilket lett till att användaren fått fler möjligheter, men samma begränsningar. Därför är t.ex. Microsoft Word egentligen en utpräglad ordbehandlare, men Microsoft ger idag Wordanvändaren möjlighet att skapa trycksaker och till och med hemsidor med sitt program. Båda är funktioner som Word inte skapades för en gång i tiden och inte är rustad för att hantera, åtminstone inte lika bra som program specifikt skapade för dessa syften. Därför får man en hel del följdproblem när man skapar trycksaker eller hemsidor i Microsoft Word. Texterna i trycksakerna kanske sväller en aning och flödar om i tryckdokumentet jämfört med hur de ser ut att ligga på din datorskärm och HTML-koden till din hemsida kan bli otroligt ”ful” och ohanterlig.

Den digitala hanteringen och det faktum att vi arbetar med olika operativsystem i olika delar av världen ger upphov till lite oväntade problem. Nu för tiden är de värsta av dessa problem överbryggade, men man kan fortfarande åka på rejäla smällar om man försöker konvertera texter satta i Macintosh till en Windowsversion. För att inte nämna konvertering mellan de västerländska och asiatiska versionerna för dessa operativsystem.

Byte av språk i ett dokument kan även det sätta fingret på vilka begränsningar textens format har. Vissa program kan helt enkelt inte hantera vissa språk korrekt och det ligger i ditt intresse vare sig du är beställare, layoutare eller översättare att vara medveten om de begränsningar som existerar.