Appendix

Språklängd

Det här är sammanställningar av hur mycket utrymme olika språk tar i förhållande till svenska. All data är hämtad från verkliga översättningar av industritekniska manualer och marknadsföringstexter till förvaringssystem.

De asiatiska språken utgör ett specialfall. Eftersom kinesiska, Japanska och Koreanska skrivs med tecken istället för bokstäver går de ej att jämföra på samma sätt som övriga språk i den här tabellen. Även teckenstorlek och radstorlek skiljer sig markant från västerländska språk. Uppskattningsvis tar de asiatiska språken upp ungefär 80% av svenska i utrymme.

Det är på sin plats att påpeka att jag bara har jämfört ordlängden i språken för tabell 1, inte textlängden för varje begrepp. Begrepp kan sträcka sig över olika mängder ord på olika språk. T.ex. består det svenska begreppet ”matsal” av två ord när det översätts till engelska, ”dining room”.

Tabell 1 är en tabell som visar hur stort utrymme olika språk tar i förhållande till svenska. Språklängd och ordlängd har inte nödvändigtvis något med varandra att göra. Portugisiska är t.ex. avgjort längre i text än svenska men medelordet består av mer eller mindre samma mängd bokstäver som svenskan. Likaledes har finskan extremt långa ord, men i en lång text tar den upp ungefär lika mycket utrymme som svenska.

Språk med högt värde på ordlängdsindex är svårare att lägga snyggt i trånga kolumner eller tabeller. Språk med lågt indexvärde är lätta att lägga in i trånga kolumner och tabeller. Lägg märke till att svenska ligger ganska högt. Svenskan har långa ord jämfört med t.ex. engelska.

Ju längre orden är desto knepigare och ”trängre” kommer det att vara att göra layout i tabeller och smala kolumner. Ofta leder detta till att textstorleken måste minskas ordentligt i t.ex. tabeller jämfört med originalfilen.
Om en svensk text översätts till ett annat språk så kommer den översatta texten att behöva ungefär förhållandet i språklängdsindex i yta för att rymmas. Om det är ett något så när dynamiskt uppbyggt originaldokument så kommer den översatta versionen att procentuellt sett innehålla så många fler sidor som målspråket är längre än källspråket. Om originaldokumentet inte är särskilt dynamiskt så brukar långa språk behöva gå ner i grad för att över huvud taget få plats på samma mängd sidor som källspråksversionen.
Tabell 2 är en multiplikationstabell som tillåter dig räkna ut ordmängden på målspråket ifall du enbart känner till mängden ord i källspråket. Korsläs kolumnen med källspråket mot raden med målspråket så får du den faktor du skall multiplicera mängden ord i källtexten med för att få mångden ord i målspråket.

Av tabell 2:s uppbyggnad följer att ifall du korsläser ”fel” med målspråkets rad och källspråkets kolumn så får du faktorn du behöver för att räkna ut hur många ord källspråket bestod av ifall du enbart känner till översättningens ordmängd.

Tabell 1

Språk

Bokstäver per ord

Ordlängdsindex

Språklängd %

Svenska

5,53

1

100

Brasiliansk Portugisiska

5,39

0,97

113

Danska

5,51

1

100

Engelska

5,11

0,92

103

Estniska

7,20

1,30

105

Finska

7,66

1,38

104

Franska

5,30

0,96

117

Förenklad kinesiska

80 (?)

Grekiska

5,94

0,97

140

Holländska

5,64

1,02

111

Italienska

5,59

1,01

105

Lettiska

6,47

1,17

107

Litauiska

6,59

1,19

112

Norska

5,50

0,99

100

Polska

6,26

1,13

111

Portugisisk portugisiska

5,40

0,98

114

Ryska

6,52

1,18

123

Spanska

5,39

0,97

114

Traditionell kinesiska

80 (?)

Tyska

6,35

1,15

109

Ungerska

6,74

1,22

114

Tabell 2

Källspråk

Målspråk

Brasilianska

Danska

Engelska

Estniska

Finska

Franska

Holländska

Italienska

Lettiska

Litauiska

Norska

Polska

Portugisiska

Ryska

Spanska

Svenska

Tyska

Ungerska

Brasilianska

1,00

1,19

1,06

1,44

1,51

0,957

1,08

1,09

1,24

1,24

1,20

1,20

0,994

1,20

0,980

1,20

1,23

1,23

Danska

0,841

1,00

0,890

1,21

1,27

0,805

0,905

0,918

1,04

1,04

1,01

1,01

0,836

1,01

0,827

1,01

1,04

1,04

Engelska

0,945

1,12

1,00

1,36

1,43

0,905

1,02

1,03

1,17

1,17

1,14

1,14

0,939

1,13

0,929

1,13

1,16

1,17

Estniska

0,694

0,825

0,734

1,00

1,05

0,664

0,746

0,757

0,859

0,858

0,835

0,835

0,690

0,829

0,682

0,829

0,855

0,856

Finska

0,661

0,786

0,700

0,953

1,00

0,633

0,711

0,721

0,818

0,818

0,796

0,796

0,657

0,790

0,650

0,790

0,814

0,815

Franska

1,04

1,24

1,11

1,51

1,58

1,00

1,12

1,14

1,29

1,29

1,26

1,26

1,04

1,25

1,03

1,25

1,29

1,29

Holländska

0,930

1,10

0,984

1,34

1,41

0,890

1,00

1,01

1,15

1,15

1,12

1,12

0,924

1,11

0,914

1,11

1,15

1,15

Italienska

0,917

1,09

0,970

1,32

1,39

0,878

0,986

1,00

1,14

1,13

1,10

1,10

0,911

1,10

0,901

1,10

1,13

1,13

Lettiska

0,808

0,96

0,855

1,16

1,22

0,773

0,869

0,881

1,00

1,00

0,972

0,972

0,803

0,965

0,794

0,965

0,995

0,996

Litauiska

0,808

0,961

0,855

1,16

1,22

0,774

0,869

0,882

1,00

1,00

0,973

0,973

0,803

0,966

0,795

0,966

0,966

0,997

Norska

0,831

0,987

0,879

1,20

1,26

0,795

0,894

0,906

1,03

1,03

1,00

1,00

0,826

0,993

0,817

0,993

1,02

1,02

Polska

0,831

0,988

0,879

1,20

1,26

0,795

0,894

0,906

1,03

1,03

1,00

1,00

0,826

0,993

0,817

0,993

1,02

1,02

Portugisiska

1,01

1,20

1,06

1,45

1,52

0,963

1,08

1,10

1,25

1,24

1,21

1,21

1,00

1,20

0,989

1,20

1,24

1,24

Ryska

0,837

0,994

0,885

1,21

1,27

0,801

0,900

0,913

1,04

1,04

1,01

1,01

0,831

1,00

0,822

1,00

1,03

1,03

Spanska

1,02

1,21

1,08

1,47

1,54

0,974

1,09

1,11

1,26

1,26

1,22

1,22

1,01

1,22

1,00

1,22

1,25

1,25

Svenska

0,837

0,994

0,885

1,21

1,27

0,801

0,900

0,913

1,04

1,04

1,01

1,01

0,832

1,00

0,823

1,00

1,03

1,03

Tyska

0,812

0,965

0,859

1,17

1,23

0,777

0,873

0,885

1,00

1,00

0,977

0,977

0,807

0,970

0,798

0,970

1,00

1,00

Ungerska

0,811

0,964

0,858

1,17

1,23

0,776

0,872

0,885

1,00

1,00

0,976

0,976

0,806

0,969

0,797

0,969

0,999

1,00