Projektgång

Som jag tidigare beskrivit i boken är själva projektgången för skapandet av dokumentet som ska översättas en stor tid- och pengatjuv för beställaren. Detta följs sedan tätt av att projektgången under översättningen kan vara en lika stor tid- och pengatjuv. Till råga på allt är det väldigt bedrägligt och lätt att tänka fel om man inte är insatt i hur modern översättning fungerar.

Själva projektgången inför skapandet av ett dokument påverkar hela resten av arbetskedjan. Jag tänker börja med att beskriva projektgången så som den ofta går till och försöka visa på några av de kardinalfel som kan begås. Man bör aldrig glömma att det dokument som skapas kommer att översättas vid en framtida tidpunkt. Ändå tenderar beställare och skapare av dokument att bortse från detta. De tar för givet att det nog blir billigt att helt enkelt byta ut texten i dokumentet. Detta är sällan förenligt med verkligheten.