Ordlista

Filändelser

.afm:
En filändelse som används för typsnittsformatet Type 1.

.ai:
En filändelse som används för Adobe Illustratordokument.

.cdr:
En filändelse som används för CorelDrawdokument.

.eps
(Encapsulated Post Script) Ett bildformat som kan skapas och öppnas av de flesta bildredigerings- och illustrationsprogram.

.doc:
En filändelse som används för Word-filer av version Word 2003 och äldre.

.docx:
En filändelse som används för Word-filer av version Word 2007 och nyare.

.dwg
En filändelse som används för digitala ritningar för programmen AutoCAD, IntelliCad och Caddie.

.dxf
(Drawing Exchange Format) En filändelse för ett mellanformat som tillåter digitala ritningar att öppnas på ett flertal olika program.

.fla:
En filändelse som används för Macromedia Flash- och Adobe Flash-dokument.

.fm:
En filändelse som används för FrameMakerdokument.

.htm:
En filändelse som används för dokument uppmärkta med HTML-kod.

.html:
En filändelse som används för dokument uppmärkta med HTML-kod.

.idml
En filändelse som används för InDesign Interchange Format från och med IndDesign CS5.

.indd:
En filändelse som används för InDesigndokument.

.inx:
En filändelse som används för InDesign Interchange Format fram till och med InDesign CS4.

.inx:
En filändelse som används för SDLX-dokument.

.mif:
En filändelse som används för FrameMakerdokument.

.odt:
En filändelse som används för Open Documentformatet. Framför allt används detta i Open Officedokument.

.otf:
En filändelse som används för typsnittsformatet OpenType.

.pdf:
En filändelse som används för Adobe Acrobat-dokument.

.pfb:
En filändelse som används för typsnittsformatet Type 1.

.pfm:
En filändelse som används för typsnittsformatet Type 1.

.ppt:
En filändelse som används för PowerPointdokument av version PowerPoint 2003 och äldre.

.pptx:
En filändelse som används för PowerPointdokument av version PowerPoint 2007 och nyare.

.psd:
En filändelse som används för Adobe Photoshop-dokument.

.pub:
En filändelse som används för Microsoft Publisher-dokument.

.qxd:
En filändelse som används för QuarkXPress-dokument.

.rtf:
En filändelse som används för Word-filer av version Word 2003 och äldre.

.sgml:
En filändelse som används för dokument uppmärkta med SGML-kod.

.swf:
En filändelse som används för Flashfilmer (Shockwave Flash).

.ttf:
En filändelse som används för typsnittsformatet True Type.

.ttx:
En filändelse som används för Trados TagEditor-dokument.

.xlf
En filändelse som används för XLIFF-formatet.

.xls:
En filändelse som används för Exceldokument av version Excel 2003 och äldre.

.xlsx:
En filändelse som används för Exceldokument av version Excel 2007 och nyare.

.xml:
En filändelse som används för dokument uppmärkta med XML-kod.

Termer och programvaror

A

Adobe Acrobat:
Ett program skapat av Adobe Inc. som tillåter ett dokument att visas upp så som det är layoutat och utan förvanskning på vilken maskin som helst. I princip en digital motsvarighet till en utskrift.

Adobe Flash:
Ett animationsverktyg framförallt för skapande av filmer små nog att visas via internet. Har existerat sedan 1996 och ägs numera av Adobe Systems.

Adobe FrameMaker:
Ett layoutprogram som existerat sedan 1986 och ägs av Adobe Systems.

Adobe Illustrator:
Ett design- och illustrationsprogram som existerat sedan 1987 och ägs av Adobe Systems.

Adobe InDesign:
Ett layoutprogram som existerat sedan 1999 och ägs av Adobe Systems.

Adobe PageMaker:
Ett numera obsolet och nedlagt layoutprogram som existerat sedan 1985. Lades ner 2004. Varumärket ägs av Adobe Systems.

Adobe Pdf:
se Adobe Acrobat.

Adobe Photoshop:
Ett bildbehandlingsprogram som existerat sedan 1990 och ägs av Adobe Systems.

Alignment:
se Justering.

ALT:
En instruktion som innebär att du ska trycka ner Alt-tangenten på ditt tangentbord. Om den föregås eller efterföljs av ett plustecken och en till knappbenämning ska båda dessa knappar tryckas in samtidigt.

Apple-knappen:
(Endast Macintoshdatorer) En instruktion som innebär att du ska trycka ner Appletangenten på ditt Macintosh-tangentbord. Om den föregås eller efterföljs av ett plustecken och en till knappbenämning ska båda dessa knappar tryckas in samtidigt.

Auktoriserad översättare:
En översättare som genomgått och godkänts i Kammarkollegiets mycket krävande kunskapsprov.

Auktoriserad översättning:
En översättning utförd av en auktoriserad översättare.

Maskinöversättning:
Innebär att en text översätts helt och hållet av en maskin med hjälp av en databas och avancerad programmering. Kända maskinöversättningsprogram på internet är t.ex. Google Translate och Babel Fish.

B

Babel Fish:
Ett maskinöversättningsprogram på internet.

C

CAT:
(Computer Aided Translation) Översättning med datorprogram till stöd. Eller helautomatisk översättning (maskinöversättning) utförd av ett datorprogram.

CAT-verktyg:
Det program som en översättare arbetar med som stöd under översättningen av en text. Det vanligaste programmet är för närvarande SDL Trados.

CAD:
(Computer-aided design) Ett begrepp som innebär skapandet av ritningar på helt digital väg till skillnad från traditionella pappersritningar.

CAD-program:
Program som hjälper användaren att skapa digitala ritningar. Vanligast förekommande programmet är AutoCAD från Autodesk.

Centrerad text:
Text centrerad kring sidans mittpunkt. Dvs. ojämn men symmetrisk höger- och vänsterkant.

CMS:
(Content Management System) Se Innehållshanteringssystem

CMYK
(Cyan Magenta Yellow blacK) Ett färgangivningssystem framför allt avsett för trycksaker.

Copyright:
Engelska för upphovsrätt. Symbolen © står för copyright och brukar anges om upphovsmannen anser sig har skydd av upphovsrätt. Detta anges genom att symbolen © följs av årtalet då dokumentet skapades och namnet på den presumptive upphovsrättshavaren. se Immaterialrätt.

Copy writer:
En person som har som yrke att författa informativa och eller säljande texter.

CorelDraw:
Ett designprogram som existerat sedan 1989 och ägs av Corel Corporation.

Corel Painter:
En konstnärsmiljöemulator. Tillåter användaren att teckna och måla som "på riktigt" men helt digitalt.

CTRL:
En instruktion som innebär att du ska trycka ner Kontroll-tangenten på ditt tangentbord. Om den föregås eller efterföljs av ett plustecken och en till knappbenämning ska båda dessa knappar tryckas in samtidigt.

D

Dot:
Ett storleksmått för typsnitt. Engelska namnet för enheten punkt. se Punkt.

DPI:
(Dots Per Inch) Ett värde på bildkvalitet. Det anger hur många färgpunkter som förekommer på en kvadrattums yta i bilden.

DTP:
(Desk Top Publishing) Själva arbetet med att skapa, justera eller behandla en trycksak digitalt. Se även Layout.

E

Extrahering:
Själva arbetet att konvertera en text från originalformatet till ett format som en översättare kan översätta.

F

File extension:
se Filändelse.

Filändelse:
Det tillägg till ett dokumentnamn som i Windowsmiljö talar om för operativsystemet vilket program som ska användas för att tolka dokumentet. t.ex. .doc, .rtf, .indd.

Font:
se Typsnitt.

Freeware:
Program som vem som helst tillåts använda helt gratis.

G

Gimp:
Ett gratis bildbehandlingsprogram som existerat sedan 1996 och distribueras som freeware.

Google Translate:
Ett maskinöversättningsprogram som får användas gratis på internet.

Google Translators Toolkit:
Ett gratis CAT-program på internet, nära knutet till Google Translate. Alla textsegment som översätts blir allmänt tillgängliga.

Grad:
Den specificerade storlek som ett typsnitt visas upp i. Oftast angiven i enheten punkt eller dot (engelsk benämning).

Gränssnitt:
Det sätt ett datorprogram presenterar data och funktioner för sina användare.

GUI:
(Graphical User Interface) Se Gränssnitt.

H

Hanging indent:
se Hängande Indrag.

Hard hyphen:
se Hård avstavning.

HTML:
(Hyper Text Markup Language) Det format som används för att skapa hemsidor.

Hård avstavning:
När författaren manuellt lagt in tecknet för ett bindestreck (-) i texten och följt det med en hård radbrytning eller styckeslut. Notera att detta är väldigt olämpligt för material som ska översättas.

Hängande indragning:
När alla rader i ett stycke dras in något förutom den första raden. Används ofta i punkt- eller numreradelistor och för att särskilja stycket.

Högerjusterad text:
Text med jämn högerkant och ojämn vänsterkant.

Höger-till-vänster-språk:
Språk som skrives från höger till vänster. T.ex. arabiska och hebreiska.

I

Immaterialrätt:
Det ramverk av lagar och prejudikat som reglerar rätten till skydd för olika former av intellektuellt arbete, t.ex. upphovsrätt, patent och mönsterskydd.

Indent:
se Indrag.

Indrag:
Ett litet blankt utrymme i början av en textrad. Ett vanligt sätt att markera nytt stycke.

Inkscape:
Ett gratis illustrationsprogram som existerat sedan 1996 och distribueras som freeware.

Innehållshanteringssystem:
Ett program som hjälper dig att hantera och publicera innehåll på hemsidor. Kallas även CMS (Content Management System). Det finns en stor mängd olika system på marknaden.

Interface:
se Gränssnitt.

J

Justering:
Benämning av det sätt på vilket en textkolumns kanter är utjämnade. T.ex. högerjusterad eller vänsterjusterad.

K

Kerning:
se Knipning.

Knipning:
Den mängd det avstånd som ska vara mellan två bokstäver enligt typsnittet manuellt har ökats eller krympts.

Korta språk:
Språk som generellt sett tar upp mycket mindre plats än svenska efter översättning.

Kreatör:
Inom reklambranschen är detta en benämning på den person som kommer på eller skapar ett verk. I första hand används det för formgivare och skribenter.

Källfil:
Originaldokumentet som innehåller texten i sitt källspråk.

Källspråk:
Det språk som originaltexten är skriven på och som sedan ska översättas eller redan har översatts.

L

Layout:
Det sätt på vilket en dokument är disponerat. Kan även hänvisa till arbetet att skapa eller designa ett dokument.

Layout av text:
Inom översättning gäller denna term endast justeringen av översatt text så att den ligger på rätt plats och att få det översatta dokumentet att se bra ut.

Linje:
se LPI.

Lokalisering:
Översättning och anpassning av hemsidor och datorprogram till olika språk och kulturer.

LPI:
(Lines Per Inch) Ett mått på rastertätheten i en trycksak. Enheten anger hur många rasterceller per tum som som trycks. Det går ungefär dubbelt så många pixlar (eller punkter) på en linje, så värdet 100 LPI motsvarar ca 200 PPI (eller 200 DPI). Se PPI och DPI.

Långa språk:
Språk som generellt sett tar upp mycket mer plats än svenska efter översättning.

M

Machine translation:
Se Maskinöversättning.

Manuell översättning:
Innebär att översättaren översätter all text manuellt utan hjälp av CAT-verktyg.

Marginaljusterad text:
Text med raka kanter både på höger och vänster sida.

Maskinöversättning:
Översättning där en dator automatiskt översätter en text från ett språk till ett annat.

Megapixel:
En miljon pixlar. Kan vara en angivelse av den totala mängden pixlar på en bild eller mängden sensorelement i en kamera.

Montering av text:
Själva arbetet att lägga tillbaks en översatt text i originaldokumentformatet.

Microsoft Publisher:
Ett layoutprogram som ägs av Microsoft.

Mjuk avstavning:
En osynlig kod som tillåter ett datorprogram att vid mjuk radbrytning avstava texten med bindestreck precis vid kodsnutten.

MT:
(Machine Translation) se Maskinöversättning.

Målspråk:
Det språk till vilket en text översatts.

O

OLE-objekt:
(Object Linking and Embedding) En Microsoftutvecklad teknologi som tillåter dig att bädda in redigerbara dokument i andra dokument, vilket tillåter en användare att öppna och redigera det inbäddade OLE-objektet även om hon inte har tillgång till det program som ursprungligen skapade OLE-objektet.

Open Office:
En freewaresamling ordbehandlings och databasverktyg liknande de du finner i Microsoft Office.

OpenType:
Ett typsnittsformat.

Optional hyphen:
se Mjuk avstavning.

P

Paragraph mark:
se Styckeslutstecken.

Pdf:
se Adobe Acrobat.

Post Script Font:
se Type 1.

PPI:
(Pixels Per Inch) Ett värde på bildkvalitet för skärmvisning. Det anger hur många färgpunkter som läses in eller förekommer på en kvadrattums yta i bilden.

Punkt:
Ett storleksmått för typsnitt. 1 punkt = 0,376 mm. Se Grad.

Punktstorlek:
se Grad.

Q

QuarkXPress:
Ett layoutprogram som existerat sedan 1987 och ägs av Quark Inc.

R

Radavstånd:
Det avstånd som två rader i texten befinner sig från varandra. Uttrycks oftast i rader, millimeter eller punkter.

Radbrytning:
Kan vara hård eller mjuk. Hård radbrytning är statisk och utföres genom att trycka SHIFT+RETUR på tangentbordet i de flesta datorprogram. En mjuk radbrytning är sådan som utförs automatiskt i ett datorprogram och är därför dynamisk och ändrar sig vid behov.

Registered Trade Mark:
Engelsk term för ett registrerat varumärke. Deklareras med tecknet ® efter varumärkets namn. Se Immaterialrätt.

RETUR:
En instruktion som innebär att du ska trycka ner Returtangenten på ditt tangentbord. Om den föregås eller efterföljs av ett plustecken och en till knappbenämning ska båda dessa knappar tryckas in samtidigt.

Returslag:
Utföres genom att trycka på returslagstangenten (Return) på tangentbordet.

RGB:
(Red Blue Green) Ett färgangivningssystem framför allt avsett för bildskärmar.

S

SDL Trados:
Ett program skapat av SDL Inc. En hopslagning av översättningsprogrammet SDLX och Trados.

SDLX:
Ett Översättningsprogram som skapats av SDL inc. En av föregångarna till SDL Trados 2009.

Segment:
Den minsta enhet med text som förekommer i ett översättningsminne. Ett segment består alltid av en text (källspråk) och dess översättning (målspråk). Oftast består ett segment av en mening, men den kan även vara en del av en mening eller flera meningar, eller ett enstaka begrepp.

SHIFT:
En instruktion som innebär att du ska trycka ner Skift-tangenten på ditt tangentbord. Om den föregås eller efterföljs av ett plustecken och en till knappbenämning ska båda dessa knappar tryckas in samtidigt.

Soft hyphen:
se Mjuk avstavning.

Styckeslut:
Slutet på stycket. se Styckeslutstecken.

Styckeslutstecken:
Ett tecken i dold text eller kod som visar att författaren avslutat stycket. Ofta har författaren till texten tryckt på returslag.

T

TAB:
En instruktion som innebär att du ska trycka ner tabulatortangenten på ditt tangentbord. Om den föregås eller efterföljs av ett plustecken och en till knappbenämning ska båda dessa knappar tryckas in samtidigt. Se Tabulatorslag.

Tabulatormarkering:
Ett specifikt avstånd från vänstermarginalen vartill texten ”knuffas” när man trycker på tangentbordets tabulatorknapp.

Tabulatorslag:
En knapptryckning på tabulatortangenten. Knuffar texten åt höger till närmaste tabulatormarkering i layouten.

Tag:
Ett stycke kod som avgränsas med tecknen ” <” och ”> ”. Det ser ut såhär: .

TM:
Förkortning för termen översättningsminne (Translation Memory)

TradeMark:
Engelsk term för varumärke. Deklareras med tecknet ™ efter varumärkets namn. Se Immaterialrätt.

Trados:
se SDL Trados.

Translation Memory:
se Översättningsminne.

True Type:
Ett typsnittsformat.

Tryckfärdig pdf:
En pdf som är skapad så att dess kvalitet uppnår den standard som krävs för att det ska gå att skapa ett snyggt tryckt dokument av det. Typsnitt och bilder inkluderas i PDF-filen.

Type 1 (post script):
Ett typsnittsformat.

Typsnitt:
En definition på hur alfabetet ska se ut när det visas på en bildskärm eller trycks i en bok. Det finns en näst intill oändlig mängd typsnitt. De kändaste är förmodligen Times New Roman, Arial och Helvetica.

U

Upphovsrätt:
se Immaterialrätt.

Utesluten text:
se Marginaljusterad text.

V

Verkshöjd:
Ett begrepp som i Sverige betyder att något skapat uppnår en sådan nivå av självständig konstnärlighet att dess upphovsman har upphovsrättsligt skydd.

Vänsterjusterad text:
Text med jämn vänsterkant och ojämn högerkant.

Vänster-till-höger-språk:
Språk som skrives från vänster till höger. T.ex. svenska och engelska.

X

XML:
(eXtensible Markup Language) Ett kodformat ämnat att strukturera texter så att de så enkelt som möjligt kan överföras mellan olika medier. Samma texter kan därmed användas i såväl trycksaker som på internet.

XLIFF:
(XML Localization Interchange File Format) Ett XML-baserat format skapat specifikt för att underlätta för lokalisering.

Ö

Översättningsminne:
En databas som används av översättningsprogram för att lagra segment med tidigare översatt text så att dessa finns tillgängliga som referens för framtida översättningar.

Symboler

©
Symbolen för copyright. Se Copyright.

®
Symbolen för registrerat varumärke. Se Registered Trade Mark.


Symbolen för Trade Mark. Se Trade Mark.

<<Index Webshop>>