Format

Om du ska skapa trycksaker eller beställer trycksaker så är det bra att ha en hum om vilka format man kan välja att använda och vilken slags texter de hanterar bäst. Värt att nämna är en anmärkningsvärd dominans på marknaden för grafisk design och layout av företaget Adobe. Den närbesläktade ordbehandlingsmarknaden domineras totalt av Microsoft. Samtidigt arbetas det på många gratisverktyg så som OpenOffice, Gimp eller Inkscape. Och gratisverktyg är alltid lockande för företag som försöker sänka sina utgifter. Utvecklingen går fort och mycket kommer säkert att hinna ställas på huvudet under det kommande decenniet.

Här nedan listar jag några av de vanligaste formaten i skrivande stund, vilken slags texter som är tacksamma att hantera med dem samt ungefär hur lång tid en översättningsfirma behöver för att få texten i ett dokumentet av det slaget att se bra ut efter att översättningen är färdig.

Notera att de schablontider som anges inte har någonting att göra med hur lång tid en reklambyrå behöver för att skapa orginaldokumentet. Det kan vara en lång kreativ process och ta mycket mer tid. Alldeles för många faktorer är inblandade för att jag ska kunna komma med några schablonsiffror för skapande av originalet.

Inte heller har det något med tiden det tar att översätta texterna att göra. Dokument kan innehålla så otroligt varierande mängd text, och översättarens arbetshastighet är väldigt varierande beroende på vilket slags text det rör sig om. Ordmängden i ett dokument har ingen koppling till hur många sidor som ingår i dokumentet. Det är vilket slags text som ingår i dokumentet och ordmängden som påverkar hur snabbt en översättare arbetar. Som tidigare konstaterat brukar man räkna på att en översättare översätter mellan 1000 - 2000 ord per dag.

Mina tidsangivelser nedan rör som sagt endast layout efter översättning, inte att skapa orginaldokumentet som sådant. Eftersom dokument kan vara mer eller mindre komplext designade så blir förstås även mina tidsangivelser ungefärliga och väldigt beroende på hur dokumenten faktiskt ser ut.

Kostnaden av en översättning är direkt beroende av hur många ord dokumentet består av och hur lång tid det tar att hantera dokumentet som ska övesättas under översättningsprocessen. Därför är det i ditt intresse som beställare att välja ett dokumentformat som dels passar till den text som ska framföras, men även tar så lite tid som möjligt att hantera vid översättning och layouten efteråt. För man behöver nästan alltid justera layouten efter översättning. När du har läst klart den här boken kommer du att vara fullt insatt i varför det inte kan vara på något annat vis.

Eventuella åsikter som framförs om de olika formaten är mina egna. Jag har försökt att belysa både fördelarna och nackdelarna med programmen jag berättar om.