Översättningstips per verktyg

Vad är detta

I den här delen av boken har jag samlat alla layouttips att komma ihåg vid skapandet av ett dokument som ska översättas. Syftet med alla tips är att texten ska bli så tydlig som möjligt för översättaren och att översättningsmomentet ska gå så smidigt som möjligt. Det bästa med dessa tips är att de är enkla att följa och inte tillför extraarbete för layoutaren, snarare tvärtom, de är tidssparande. Det finns inget som säger att du måste följa alla tips jag ger i den här boken. Men ju fler av tipsen du följer, desto smidigare, bättre och billigare kommer din översättningsprocess att bli. Dessutom är det väldigt enkla handgrepp.

Mac eller Windows?

Det är viktigt att nämna att det inte spelar någon roll vilken plattform du skapar dina dokument på. CAT-verktygen är desamma. Däremot kan du räkna med att översättningsbyråerna och översättarna tenderar att arbeta på Windowsmaskiner eftersom de flesta översättningsprogram enbart existerar till Windows operativsystem.

Generellt sett är det lättare att flytta ett dokument från Windowsmiljö till Macintoshmiljö än tvärtom. Därför är det mellan tummen och pekfingret i förlängningen billigare att skapa det material som ska översättas i Windowsmiljö. Översättningsbyråerna slipper då lägga tid på att konvertera format från Mac till Windows, de tenderar ju att arbeta i Windowsmiljö.

Om du arbetar på en Macintoshdator är det viktigt att du kommer ihåg att lägga till rätt filändelse på ditt dokument så att det blir lätt för Windowsanvändare att förstå vad det är för slags dokument. M.a.o. lägg till exempel till ”.qxd” på en Quarkfils namn och ”.indd” på en InDesignfils namn. Dessutom bör du undvika de svenska bokstäverna å, ä och ö, för att inte nämna tecken som ? \ / & i filnamnet. Dessa tenderar att antingen inte visas korrekt i Windows, eller helt enkelt kollidera med operativsystemet.

Om du arbetar i Windowsmiljö och du vet att dokumentet ska hanteras i Macintoshmiljö är det bra att undvika filnamn som är längre än 16 tecken, för i äldre versioner av Mac OS kortas filnamnet. Om du då har flera filer med långa namn kan det bli svårt att för mottagaren att hålla reda på vilket dokument som är vilket.

Om den som skapar dokumentet bara är medveten om vad man ska tänka på för att skapa en fil, inklusive dess namn, för att inte krocka med hur Macintosh och Windows hanterar filer spelar det verkligen ingen roll i vilket format dokumentet är skapat.