Vem bör läsa den här boken?

Den här boken riktar sig till studenter samt personer som beställer översättningar åt sina arbetsgivare. Likaså till kreatörer på reklambyråer eller företags marknadsföringsavdelningar med uppdrag att skapa dokument de vet kommer att översättas. Och inte minst till de som, liksom jag själv, arbetar med hantering av dokument under själva översättningsprocessen. För övrigt innehåller boken många goda tips för de som studerar layout och design, eller helt enkelt aspirerar på att arbeta som översättare.

Företal

Under mina år i översättningsbranschen har jag ständigt stött på kunder som beställt översättningar baserade på källmaterial som leder till onödiga extrakostnader. I många fall ger de längre ledtider och dessutom i värsta fall en undermålig slutprodukt. Jag vill med den här boken ge alla som arbetar med produktmanualer som ska översättas en chans att få en så god kvalitet på sitt översatta material som möjligt till så lågt pris som möjligt.

Informationen och tipsen jag ger i den här boken är inte några yrkeshemligheter. Inte heller är de några magiska lösningar som kommer att halvera dina kostnader, om du är kund. Däremot kan jag garantera att du som beställer en översättning inte behöver betala en krona mer än nödvändigt om du lyder de råd jag ger i boken.

Mina råd innebär att reklambyråer och översättningsbolag inte kan debitera lika mycket som de kanske gärna skulle vilja. Jobben går ju smidigare. Å andra sidan upplever jag att detta leder till ett intimare samarbete och ökat förtroende mellan beställare och översättningsfirma. Det leder i sin tur till att både kund och översättningsbyrå har tid och pengar över till fler uppdrag. Som en synergieffekt av detta kommer beställningarna till både reklambolag och översättningsbyråer eller översättare att öka. Jag har sett det ske med egna ögon.

För beställaren av översättningar innebär den här boken ett ökat medvetande om översättningsprocessen, trycksaker och trycksaksproduktion. Det ger en ökad förståelse för vilket källmaterial som översättningsbyrån behöver få levererat för att göra ett bra jobb men även möjlighet att i mycket hög grad ställa stora men realistiska krav på det material som levereras. Boken ger kunskap om vilka krav som bör ställas på inhouse-över­sätt­are. Kunskap ges även om hur ett företag med multinationellt säljmaterial bör organisera sina rutiner så att de får sina översättningar utförda med högsta kvalitet till lägsta möjliga pris.

I en så språkligt uppblandad värld som datorprogram, internetsidor och trycksaker faktiskt är så har jag försökt att använda de vedertagna svenska termerna. I många fall används lite slarvigt engelska termer i trycksaks- och layoutbranschen. Ett praktexempel är begreppet ”fonter” som egentligen heter ”typsnitt” på svenska. Någon mer insatt läsare än medelsvensson kommer säkert att reta sig på att jag ”hoppar över” den korrekta benämningen av vissa företeelser. Och läsaren har förstås helt rätt. För förståelsens skull har jag använt så enkla begrepp som möjligt. I de fall jag fått tillfälle att fördjupa mig i ett specifikt begrepp har jag tagit tillfället i akt att göra detta. I andra fall har jag helt sonika lämnat begreppet därhän till fördel för en enkel benämning. Detta är enbart eftersom jag vill göra boken så lättförståelig som möjligt utan att driva bort läsaren med översättnings-, programmerings- och trycktekniskt fikonspråk. En läsare som skaffar sig fördjupade kunskaper kommer själv att få grepp om den korr­ekta terminologin så småningom.

Med det sagt så avslutar jag boken med en ordlista som innehåller mycket kortfattade fakta om olika termer, program och företeelser i anslutning till översättningsbranschen. Dessutom har jag sammanställt de 18 allmänna tips jag ger i den här boken om hur du får din översättningshantering billigare.

Hoppas ni kommer att få en trevlig, lärorik och i förlängningen lönande läsestund.

Om författaren

Nils-Erik Lindström föddes 1971 i Örnsköldsvik utmed Höga kusten. Han har sedan 1997 arbetat som layoutexpert inom översättningsbranschen. Utöver det har han arbetat som frilansande illustratör och kreatör av reklam­material.

Tack

Författaren vill uttrycka sin tacksamhet till alla vänner och kollegor som direkt eller indirekt hjälpt till med den här bokens tillkomst. Framförallt till Christer Saltin, Jiri Pesek, Emma Skagerberg, Daniel Angermann, Réne Voigt och Matilda Wernström. Ett stort tack till Jur. Kand. Andreas Dahlqvist för all hjälp med den juridiska snårskogen.

Författaren vill särskilt tacka sin bror Kent-Ove Lindström, utan vars uppmaning en sommardag den här boken aldrig skulle blivit till.